Nyheter

AME tar över ansvaret

Nyheter De ensamkommande, numera 18-åringarna, får stanna i kommunen. Det har kommunstyrelsen beslutat och Arbetsmarknadsenheten får samordningsansvaret för ungdomarna.

Arkivfoto från julkul på Fenix

Socialnämnden överlät frågan om att låta de ensamkommande, nyblivna 18-åringar som fortfarande är i asylprocessen, få stanna kvar i kommunen till kommunstyrelsens ledamöter. Nu har kommunstyrelsen skyndsamt hanterat ärendet och kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur det ska hanteras samtidigt som punkterna ska vara politiskt beslutade.

– Äntligen! Nu får vi ta ansvar för ungdomarna på hemmaplan, säger Kenth Willamsson (S) oppositionsråd i Vaggeryds kommun.

– Är det nyblivna vuxna, ensamkommande, som behöver vård åligger det socialnämndens ansvar. Men de som inte behöver vård tar vi nu över ansvaret. Vi ska se till att det löser sig med boende och vi ska använda den civila kraften som redan finns i samhället, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Ansvaret går nu över till Arbetsmarknadsenheten så de ungdomar som fyllt 18 år och inte får bo kvar i HVB-hemmen i kommunen överlåts nu till AME, som ska se till att de få boende i kommunen. Det här är viktigt ur integrationssynpunkt då de har sociala kontakter och vänner i kommunen. Sen vet man inte om ungdomarna får stanna i kommunen, då de är i en asylprocess, 7 av 10 avvisas, så det är givetvis oroligt för dessa ungdomar, avslutar Gert Jonsson.

Alla var dock inte överens om saken i frågan i kommunstyrelsen. (SD) röstade emot förslaget medan alla övriga partier var överens om att detta blev den bästa lösningen för ensamkommande nyblivna 18-åringar.

Taggar

Dela


1 reaktion på AME tar över ansvaret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *