Nyheter

Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Politikerna i miljö- och byggnämnden lämnade synpunkter på granskningsyttrande gällande nya flerbostadshus på Torsbo i Vaggeryd.

Planens syfte är att möjliggöra förtätning av kvarteret med nya bostäder. Förtätning avser såväl en eventuell påbyggnad av befintliga flerbostadshus samt att bygga nya flerbostadshus med tillhörande innergårdar samt bil- och cykelparkeringsplatser. 

Magnus Dauhn (S), ordförande i miljö- och byggnämnden, berättar:
– Det är på förslag på en jätteförtätning i området. Man vill bygga lika många bostäder som det finns i dag i kvarteret. Det är väl i och för sig okej, men vi föreslår att man ska sänka hastigheten utanför kvarteret och gå igenom vilka områden där det ska sänkas. Några funderingar till vi hade var hur nära vägen man ska få bygga: det handlar om miljö, buller och avgaser. Om det blir 40 utanför på Jönköpingsvägen kan man bygga närmare vägen. Det är också ett U-område som ska klargöras. 

Nämnden lämnade följande yttrande på granskningen: Att startbesked inte får ges för byggnation förrän skyltad hastighet utmed Jönköpingsvägen har sänkts till högst 50 kilometer i timman, hastigheten bör justeras till kommunfullmäktiges beslut om bashastighet till 40 kilometer i timman. Det ska redovisas inom vilket område som den skyltade hastigheten måste sänkas. Natur, gång- och cykelväg i norra delen av planområdet bör även förses med U-bestämmelse då marken är delvis försedd med underjordiska ledningar med bland andra både fiber och fjärrvärme. Parkeringsnorm 1,1 anses är bra och ska beaktas i bygglovsbeskedet. 

Taggar

Dela


3 reaktioner på Ändrad hastighet styr startbeskedet för fler lägenheter på Torsbo

Dessa eventuella hus påverkar knappast trafiksäkerheten på gamla E4:an. Det blir ju ingen utfart på det hållet.
Så frågan är då om hela resonemanget går ut på att husen ska kunna byggas med sämre ljudisolering än om man bibehåller nuvarande hastighetsgräns?
Då borde väl svaret vara givet? Krav på ljudisolering och ge sedan startbesked.

När har den krispiga kommunen tänkt att införa parkeringsförbud på Torsbovägen?
Snön är på ingång vart ska vallen läggas? Cykelbanan eller emot de 30 bilarna som sparar några tior…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *