Nyheter

Andre vice tillsätts i största nämnder

Nyheter I barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden flyttas nu makten en position då förslaget om en andre vice ordförande tillsätts under kommande mandatperiod

Demokratin är viktig, menar Gert Jonsson (M) och kommunstyrelsens reviderar reglementet för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

I båda nämnderna kommer det från den 1 januari nästa år att vara 11 ledamöter och 11 ersättare, som tidigare. Det som finns angivet i nämndreglementet är att nämnderna kommer att få en ytterligare en vice ordförande, där en andre vice ordförande tillsätts.

I respektive presidium föreslås nu att nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande ska ingå. De båda vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften om att bland annat planera och leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs, delta i beslutade utbildningar och konferensen, vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstemän. 

Nämnderna äger rätten att besluta om fördelningen av uppgifter mellan ordförande och de två vice ordföranden.  

I de två största nämnderna kommer kanske en andre vice ordförande tillsättas. Kommunfullmäktige beslutar om ändringen i reglementet på måndag

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *