Nyheter

Anläggningen blir var den har varit

Nyheter Innan uppbyggnandet efter branden av miljöanläggningen i Vaggeryd motionerade (S) om var den ska vara lokaliserad. Nu har motionen varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ett avslagsyrkande på (S) motionen lyder efter arbetsutskottets sammanträde igår.

– Om man läser våra remissinstanserna så har de inga synpunkter på var miljöanläggningen ska ligga, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– När vi skrev motionen handlade det om att vi ville se en annan plats än vad den har idag. Samhälle utvecklas och det som en gång låg i utkanten ligger i samhället idag. Vi tänker oss att vid området Yggen skulle man kunna bygga bostäder. Man har ju en möjlighet att ställa frågan nu innan uppbyggnandet, säger Kenth Williamsson (S) som tillsammans med Kenneth Åberg (S) lämnade in motionen.

Kenth påpekar också att kommunen kunde hantera denna frågan via motionen mycket snabbare. Nu har bygglovet kommit och företaget hat börjat med att rusta upp anläggningen igen.

– Branden hanterades bra och även om anläggningen ligger två mil från Vaggeryd kan samma situation uppstå, att brandröken sprider sig in mot tätorterna, menar Gert.

– Vi (S) tycker att man borde ha kontaktat företaget. Företaget har sitt tillstånd och all rätt att bedriva sin verksamhet, men ingen vill ha sämre lokalisering än vad man måste. Det här är ren frivillighet och vi kräver inte, säger Kenth.

– En flytt av anläggningen skulle kosta runt 40 – 50 miljoner med allt vad en flytt kan innebära om vi ska använda marken som blivande tomtmark, så den kostnaden är också hög, säger Gert.

I (S) motionen står det att man kanske aldrig någonsin får veta hur stora miljöeffekter branden orsakade och att att branden aktualiserar frågeställningen om vad som är en lämplig lokalisering av en verksamhet som är miljöfarlig och dessutom transportintensiv.

Arkivfoto. Branden på miljöanläggningen gjorde att (S) lämnade in motion om lokaliseringen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *