Nyheter

Anmälan efter dödsfall

Nyheter En äldre person i bygden avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.  

Ambulanssjukvården i Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gäller en äldre patient som bedömdes av ambulanspersonal i hemmet och avled två dagar senare. Patienten fick efter en måltid ont i mellangärdet och kräkningar. Ambulans tillkallades som bedömde att patienten troligen drabbats av magsjuka och gav rådet att avvakta hemma och söka vård nästa dag om det inte blev bättre. Det blev inte aktuellt eftersom hälsoläget förbättrades något.

Två dagar senare avled patienten hastigt i hemmet. Vid obduktion fann man en kraftig bukspottkörtelinflammation.

Det är ovanligt att bukspottkörtelinflammation leder till plötslig död, utom i ett sent skede av sjukdomen, då man vanligtvis varit så svårt sjuk att man kommit under sjukhusvård. Någon annan förklaring till dödsfallet visade dock inte obduktionen.

Utredningen visar att det var tveksamt att hänvisa patienten till egenvård. De undersökningar som ambulanspersonalen gjorde utföll normalt, men EKG borde tagits, även om det i det här fallet inte hade ändrat handläggningen.

Patienten har tydligt uppmanats att söka vård vid utebliven förbättring, men skriftlig information är inte överlämnad.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *