Nyheter

Anmälan efter dödsfall

Anmälan efter dödsfall

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en tarm skadades när en urinkateter opererades in genom bukväggen och komplikationer uppstod.

Det här var vid Värnamo sjukhus.

Ärendet handlar om en krånglande kateter från urinblåsan som ersattes med en kateter genom bukväggen. Ett par dagar efter ingreppet blev patienten sämre, kom tillbaka till sjukhuset och opererades akut. Det visade sig att tarmen skadats när katetern opererades in. Komplikationer tillstötte och patienten avled efter en vecka.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att anmäla händelsen, att slutsatserna i den interna utredningen vid urologkliniken, Värnamo sjukhus, är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas därmed.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *