Nyheter

Anmälan efter handledsfraktur

Anmälan efter handledsfraktur

Nyheter En händelse vid Värnamo sjukhus om en handledsfraktur som krävde ytterligare operation har utretts.

Ärendet handlar om en patient som i slutet av augusti 2015 kom in till ortopedkliniken, Värnamo sjukhus, med flera frakturer, bland annat en öppen handledsfraktur som opererades. På grund av ogynnsamt frakturläge försämrades såret på handleden och en infektion uppstod som krävde ännu en operation, förlängd vårdtid och långvarig antibiotikabehandling.

Chefläkare Anders Sjögren anmälde händelsen för prövning enligt lex Maria.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och har l’mnat ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Då händelsen medfört en allvarlig vårdskada anmäler Region Jönköpings län det inträffade enligt lex Maria.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *