Nyheter

Anmälan efter operation

Anmälan efter operation

Nyheter En patient fick efter operation av ena höftleden en allvarlig infektion i operationsområdet.

Region Jönköpings län anmälde händelsen för prövning enligt lex Maria.

Händelsen gäller en patient som tidigare fått en höftledsprotes inopererad. I samband med ny operation i samma höft noteras en rodnad i huden. Resultatet av operationen följs inte upp på ett optimalt sätt och patienten får efteråt en allvarlig infektion i operationsområdet.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *