Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – avsliten hälsena

Nyheter En patient som sökte vård efter misstanke om att hälsenan slitits av fick hälsenerupturen konstaterad först efter tre veckor.

Det medförde att patienten behövde opereras, vilket orsakade ett längre läkningsförlopp och en längre rehabiliteringstid, än om hälsenerupturen upptäckts tidigare. Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i februari 2022 som en patient kontaktade sin vårdcentral, efter att patienten i samband med padelspel fått en känsla av att hälsenan slitits av. Vid läkarbesöket kunde han inte belasta benet. Patienten hade vid en tidigare skada drabbats av att hälsenan slitits av, en så kallad hälseneruptur, och kände nu oro att detta hänt på nytt.

Vid besöket gjordes en undersökning, men inget funktionstest. Patienten fick ingen rekommendation om att uppsöka sjukgymnast för bedömning och rehabilitering. Det gjordes inte heller någon överenskommelse om när patienten vid utebliven förbättring skulle söka vård på nytt.

Tre veckor efter läkarbesöket konstaterades att patienten hade en hälseneruptur. Patienten opererades och är nu helt återställd, men både läkningsförloppet och rehabiliteringstiden hade varit kortare om hälsenerupturen upptäckts första gången patienten sökte vård. Om så hade skett hade det funnits möjlighet till konservativ behandling med ortos, ett yttre hjälpmedel som fästs på benet, i stället för en operation. En tidigare upptäckt hade också inneburit att risken för en förnyad ruptur på hälsenan varit mindre.

Region Jönköpings län har vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *