Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – blodfilter lämnades kvar

Nyheter En rad händelser bidrog till att borttagandet av ett insatt filter i ett djup blodkärl missades. Patienten fick på grund av detta livslångt kvarstå på blodproppsförebyggande läkemedel vilket för denna enskilda patient utgjorde en särskilt stor risk för andra komplikationer.

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient med tidigare genomgången blodpropp genomgick ett större kirurgiskt ingrepp. I efterförloppet upptäcktes ännu en blodpropp. Av flera skäl opererades efter detta ett filter in i ett djupt blodkärl. Filtret skulle i ett senare skede ha opererats bort. En rad händelser bidrog till att detta fördröjdes med konsekvensen att filtret fick lämnas kvar i blodkärlet. Patienten fick på grund av detta livslångt kvarstå på blodproppsförebyggande läkemedel vilket för denna enskilda patient utgjorde en särskilt stor risk för andra komplikationer.
Patienten är nu avliden, men inte till följd av händelsen som utretts och nu anmäls.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *