Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fel utredningsmetod fördröjde diagnos

Nyheter En patient sökte vård på vårdcentralen. Diagnosen kranskärlsjukdom dröjde dock till efter ytterligare ett besök på vårdcentralen, då hos annan läkare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient sökte vård på vårdcentralen med bröstsmärta av och till senaste månaden. Smärtan ökade vid fysisk ansträngning. Patienten har ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom. Utredning gjordes med ultraljud som är fel utredningsmetod för kranskärlssjukdom.

Tre månader senare sökte patienten åter vård på vårdcentralen, då hos annan läkare, på grund av ökad bröstsmärta. En remiss skickades akut till medicinklinik för fortsatt utredning, en utredning som visade kranskärlssjukdom. Förträngning i kranskärl åtgärdades.

Efter fyra dagar skrevs patienten ut välmående. Fördröjd diagnos och åtgärd av kranskärlssjukdom medför ökad risk för allvarligare kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt.

Bristande kompetens hos hyrläkare som undersökte patienten vid första tillfället bedöms vara bidragande orsak till den fördröjda diagnosen. Läkarens uppdrag på vårdcentralen har avslutats. Anmälan har skickats till IVO för värdering av läkarens fortsatta innehav av läkarlegitimation. Rutiner för att granska hyrläkare inför och under pågående uppdrag ska ses över. Arbete pågår med att rekrytera fast anställda läkare till vårdcentralen.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


1 reaktion på Anmälan enligt lex Maria – fel utredningsmetod fördröjde diagnos

Jag blir oerhört ledsen när jag läser detta. Att inte använda rätt metod för att kunna hitta hjärt- och kärlsjukdomar är inkompetent. Det är bra, att nämnda vård/hälsocentral har vidtagit de åtgärder som var nödvändiga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *