Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av livmodercancer

Nyheter En kvinna fick fördröjd diagnos av cancer i livmodern. Fördröjningen har föranlett utredning och förtydligande av riktlinjer för utredning av liknande tillstånd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som undersöktes på grund av diffusa underlivsproblem. Rutinmässigt utfördes en ultraljudsundersökning som tolkades vara normal med fynd av ofarlig muskelknuta. En cellprovtagning visade inga misstankar på cancer. Kvinnan ordinerades symtomlindrande behandling och erbjöds inget återbesök. Ett och ett halvt år senare sökte kvinnan vård igen med förvärrade symtom. Vid en förnyad utredning upptäcktes cancer i livmodern och livmodern fick opereras bort.

I efterhand går det misstänka att de fynden som först tolkades som normala kan ha varit tidiga tecken på cancer. Vid oklara undersökningsfynd, som i detta fall, skulle undersökande läkare kontaktat mer erfaren kollega för hjälp. Sannolikt hade det gått att göra en mer grundlig utredning redan vid första söktillfället och möjligen hade rätt diagnos kunnat ställas tidigare. Utredningen om den fördröjda diagnosen har lett fram till tydligare riktlinjer för utredningar av liknande tillstånd.

Patienten genomgår för närvarande cellgiftsbehandling och prognosen är oklar.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *