Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos och kirurgisk åtgärd

Nyheter En ung patients knäproblem misstänktes bero på en skadad menisk. Först efter röntgen flera månader senare framkom att det istället kunde röra sig om en tumör, men trots misstanken tog det ytterligare två månader innan en kompletterande utredning gjordes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En ung patient med knäproblem bedömdes och behandlades av sjukgymnast på en vårdcentral. Sjukgymnasten misstänkte att menisken var skadad, men eftersom ingen förbättring skett efter tre månader remitterades patienten vidare för röntgenundersökning och bedömning hos ortoped.

Efter undersökning med röntgen fattades misstanke om att patienten drabbats av en tumör, men eftersom en remiss också skickats till ortopedkliniken inväntades denna bedömning innan fler åtgärder gjordes. Först efter ytterligare två månader upptäcktes att det vid röntgenundersökningen framkommit misstankar om en tumör. Utredningen kompletterades då med magnetröntgen och bedömning hos specialist. Där konstaterades att förändringen var godartad och patienten opererades.

Brister i bedömning och bevakning av röntgensvar inför remittering bedöms vara bidragande orsaker till händelsen. Diagnos och kirurgisk åtgärd har fördröjts, vilket lett till en lång tid med besvär för patienten. Patienten förväntas bli helt återställd efter operationen. Om tumören hade varit elakartad hade fördröjningen kunnat leda till ökad risk för spridning, sämre prognos och att en mer omfattande behandling och rehabilitering hade varit nödvändig.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *