Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

Nyheter En patient som tidigare har drabbats av blodpropp i lungorna fick fördröjd lungembolidiagnos, fördröjningen tros bero på bristande kommunikation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient som tidigare hade haft blodpropp i lungorna sökte i april 2022 på vårdcentral på grund av trötthet och andfåddhet efter förkylning, Patienten hade tidigare sjukhusvårdats på grund av covidinfektion. Vid undersökning hade patienten hög puls vid fysisk ansträngning men normal saturation (syresättning i blodet). Läkaren misstänkte covidinfektion och bedömde att patienten kunde avvakta hemma. Patienten fick med sig en saturationsmätare.

En överenskommelse gjordes om att patienten skulle höra av sig vid försämring, nya symptom eller utebliven förbättring. Patienten återkom på grund av försämring efter åtta dagar och remitterades akut till medicinklinik där blodproppar i lungorna konstaterades. Blodförtunnande medicin sattes in.

Efter fyra dagar kunde patienten lämna sjukhuset. Bidragande orsak till fördröjning av diagnosen bedöms vara bristande kommunikation mellan läkare och patient och att blodproppar i lungorna inte övervägdes som en diagnos hos patienten som tidigare hade haft det. Diagnosen lungemboli fördröjdes åtta dagar. Lungemboli är potentiellt ett mycket allvarligt tillstånd.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *