Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av tillståndet osteomyelit

Nyheter En patient som utvecklat en infektion i käkbenet efter en operation av en cysta och en tand, fick försenad diagnostik av tillståndet kronisk osteomyelit. Folktandvården saknar regionala riktlinjer för att stödja tandvårdspersonal i utredning, diagnostik och behandling av osteomyelit. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Folktandvården Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient fick en tand och cysta avlägsnad vid en operation inom Folktandvården. En infektion utvecklades i operationssåret som spreds djupare i vävnaden och involverade till slut även käkbenet. Detta tillstånd kallas osteomyelit och är ett ovanligt och svårbehandlat tillstånd.

Patientens infektion läkte inte ut trots flertalet besök och behandling inom tandvården. Diagnosen bedöms ha fastställts fördröjt, alltså att diagnosen hade kunnat ställas i ett tidigare skede. Om utvärdering av genomförd inledande behandling hade gjorts tidigare, hade diagnos och ändrad behandlingsplan kunnat fastställas tidigare.

Konsekvensen för patienten i samband med detta tillstånd är stark smärta och stort behandlingsbehov, som lett till en påverkad livssituation i negativ riktning för patienten. Sannolikt hade vägledning från ett regionalt vårdprogram kunnat leda till att infektionen hade kunnat stoppas i ett tidigare skede.

Folktandvården Region Jönköpings län har beslutat att i samband med lex Maria anmälningar sprida information om vad som inträffat till samtliga chefer och medarbetare, för att dra lärdom om det som hänt och undvika upprepning. Med anledning av denna händelse ska Folktandvården ta fram och implementera ett regionalt vårdprogram för utredning, diagnostik och behandling av osteomyelit, med målet att ge ökat stöd till tandvårdspersonal att utföra rätt vård.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *