Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik ledde till intensivvård

Nyheter Fördröjd diagnostik av blodförgiftning ledde till behov av intensivvård och risk för allvarlig vårdskada. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient med svår och komplex smärtproblematik vårdades på psykiatrisk vårdavdelning för suicidalitet. Patienten insjuknade i blodförgiftning. Diagnostiken blev fördröjd vilket ledde till behov av intensivvård, och risk för allvarlig vårdskada uppstod.

Utredning har identifierat brister i kommunikation och diagnostik. Detta har lett till återkommande utbildningar i kunskapsstödet för bedömning av vitala funktioner samt i kommunikationsverktyget SBAR, men även fortbildning om somatisk differentialdiagnostik.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *