Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – påbörjad tandutdragning av fel tand

Nyheter En patient som skulle besöka tandvården för tandutdragning av en tand med infektion, fick istället en intilliggande tand behandlad så att även den vid ett senare tillfälle behövde dras ut. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria...

Folktandvården Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient uppsökte en folktandvårdsklinik för besvär med ömhet från en tand. En tandläkare undersökte tanden, fastställde diagnos och beslutade i samråd med patienten om en behandlingsplan om tandutdragning vid ett kommande besök.

Vid nästa vårdbesök undersöktes tanden och behandlingen påbörjades, men avbröts när tandläkaren upptäckte att behandlingen påbörjats på intilliggande tand, istället för den som var aktuell för behandling. I samråd med patienten diskuterades olika alternativ för fortsatt behandling och beslutades att slutföra behandlingen genom tandutdragning av båda tänderna via akutremiss till specialisttandvården på avdelningen för käkkirurgi, vilket också skedde.

Konsekvensen för patienten är att två tänder blev utdragna istället för enbart en tand. Följden kan bli att patienten kan komma att uppleva en tuggdysfunktion, det vill säga att patienten upplever en försämrad möjlighet att tugga. Följden kan även omfatta ett utökat behandlingsbehov för patienten.

Folktandvården Region Jönköpings län har beslutat att i samband med lex Maria anmälningar sprida information om vad som inträffat till samtliga chefer och medarbetare, för att dra lärdom om det som hänt och undvika upprepning. Med anledning av denna händelse är en ny rutin införd för att stödja systematisk kontroll inför att behandlingar som inte går att ångra i efterhand utförs, med målet att minska risken för misstag eller förväxling.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *