Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – patient avled av brusten kroppspulsåder

Nyheter En patient sökte akutmottagning på grund av bröstsmärta, undersöktes och utreddes utan att någon klar orsak kunde hittas. Patienten återvände hem sedan symtomen avtagit, men hittades avliden nästa dag, orsakat av bristning av kroppspulsådern. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten blev undersökt och utredd på akutmottagningen för sin bröstsmärta, där beskrivningen av symtom var ospecifik och det saknades tydliga tecken på allvarlig bakomliggande sjukdom. Smärtan avtog under tiden på akutmottagningen och patienten kunde återvända hem

Patienten hittades avliden i sitt hem dagen efter. Obduktion visade att patienten avlidit i dissekerande aortaaneurysm, (kärlbristning i kroppspulsådern). Diagnosticering av dissekerande aortaneurysm är ofta svår. Utredningen av ärendet visar på vissa brister, bland annat att överlämning av patienter vid jourbyten kan innebära risker och att det saknas rutiner för samverkan mellan primärvård och slutenvård när det gäller stöttning av anhörig i samband med dödsfall.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


5 reaktioner på Anmälan enligt lex Maria – patient avled av brusten kroppspulsåder

CG Gustavsson:

Polisanmälan las ner i och med att det anmäldes till IVO.

Och IVO överlåter till sjukhusledningen att vidta åtgärder.

Vilket de inte gjort.

Jag är tyvärr inte förvånad.

Just nu går det en läkare på ett av länets sjukhus som misshandlar både patienter och sköterskor.

Trots anmälan till IVO går läkaren kvar med ledningens godkännande då det inte finns någon med läkarens kompetens att anställa.

Vill inte ledningen plocka bort en sån läkare kan du som misshandlad patient inte göra något, du får inte ens skadestånd och andra patienter är i stor risk att råka ut för samma sak.

Undrar hur många fler läkare som denna det finns.

”Skillingarydsboende”. Misshandel är en polissak. Man får inte gå ut på samhället och klå upp någon man ogillar.

Man måste lära sig att det finns andra sjukdomar än de allra vanligaste. Även mer eller mindre sällsynta sjukdomar finns i verkligheten och inte bara i den teoretiska läroboken. Den här gången var det en kroppspulsåder, en annan gång var det en propp i lungan. Det får inte vara så att man stressar fram att ”det var inte infarkt” och nöjer sig med det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *