Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – patient avled i väntan på utredning

Nyheter En patient avled i hemmet sedan hen drabbats av blodproppar i lungorna. Patienten hade några dagar tidigare sökt vård på vårdcentral, där patienten undersökts och lämnat prover. En fortsatt undersökning var planerad, men gjordes inte akut. Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten vände sig till sin vårdcentral sedan denne sedan ett dygn tillbaka känt sig andfådd till och från. Patienten undersöktes och lämnade prover, men någon förklaring till besvären kunde inte ses. Vid en telefonuppföljning en vecka senare hade patientens tillstånd försämrats, patienten var andfådd trots vila. Patienten uppmanades att söka sjukvård akut om tillståndet försämrades ytterligare, och en fortsatt utredning var planerad. Till följd av ett bristande differentialdiagnostiskt övervägande gjordes inte utredningen akut. Två dagar senare avled patienten i hemmet. En obduktion visade tecken på att patienten drabbats av blodproppar i lungorna. En sådan diagnos, blodproppar i lungorna, har liknande symptom som många andra orsaker till andfåddhet och bör alltid övervägas vid andningsbesvär.

Åtgärder har vidtagits och pågår för förhindra liknande händelser i framtiden. Utbildning, och en noggrann genomgång av aktuell händelse, pågår och planeras för lärande och förbättring.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


2 reaktioner på Anmälan enligt lex Maria – patient avled i väntan på utredning

Känns som att inte behöva söka hjälp vi ska alla den vägen vandra men inte pågrund av dåliga läkare 😳👎

Jag ser ett bemanningsproblem med brist på fastanställda specialistkompetenta läkare och brist på handledning för nyexaminerade. Man har sparat ihjäl sjukvården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *