Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – provsvar med förhöjt värde uppmärksammades efter sju månader

Nyheter Ett blodprov med avvikande värde uppmärksammades först efter sju månader. Det sena beskedet innebar en risk för fördröjning av diagnos för prostatacancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inför ett läkarbesök på vårdcentral togs prover på en patient och provsvaren signerades av en distriktsläkare. Prostatablodprovet hade ett avvikande värde som inte noterades. Prostatablodprovet uppmärksammades inte heller i samband med läkarbesöket, som inte heller hade tyngdpunkt på besvär som var relaterade till prostatasjukdom. Sju månader senare kom patienten till ett nytt läkarbesök, med anledning av allmänt försämrat tillstånd. Då uppmärksammades det förhöjda värdet och det påbörjades en utredning.

Händelsen har orsakat risk för fördröjning av diagnos för prostatacancer. Att inte uppmärksamma avvikande provsvar innebär alltid en risk för allvarlig vårdskada. Vårdcentralen har infört en ny rutin för att provsvar inte ska signeras förrän det finns en planerad åtgärd och patienten är informerad.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *