Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – risk för spridning vid lång väntan

Nyheter En patient fick, till följd av att fel remiss använts och på grund av att behov av ytterligare åtgärd inte uppmärksammats, vänta i 16 månader på en kompletterande operation av hudområdet som vid provtagning visat ett ytligt malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient sökte vård på vårdcentralen på grund av en hudförändring på ryggen. Hudförändringen opererades bort på grund av misstanke om malignt melanom. På grund av att fel remiss användes och på grund av lång väntetid för remissvar kom inte svaret förrän efter fyra månader. Provsvaret visade ytligt malignt melanom. När patienten fick besked om svaret 1,5 månader senare uppmärksammades inte att utvidgad operation skulle göras enligt riktlinje. Det upptäcktes först ett år senare när patienten var på hudmottagning för bedömning av andra hudförändringar. Utvidgad operation gjordes då.

Efter att händelsen inträffade har väntetiderna för provsvar från patologavdelningen blivit kortare. Åtgärder har vidtagits på vårdcentralen med undervisning om malignt melanom, snabbare hantering av provsvar och tydlig beskrivning av hur misstänkta hudförändringar ska hanteras.

Händelsen har medfört cirka 16 månaders fördröjning av utvidgad operation av ytligt malignt melanom med ökad risk för spridning.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *