Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – röntgensvar var inte fullständiga

Nyheter I flera fall har svar på röntgenundersökningar inte varit fullständiga. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Radiologer hos en extern leverantör till Region Jönköpings län har frångått rutiner för hur svar på radiologiska undersökningar ska skrivas/skickas till remittenten. Detta har lett till att remittenter i Region Jönköpings län i flera fall inte fått all svarsinformation gällande en radiologisk undersökning.

Detta har lett till risk för fördröjd diagnostik och fördröjd behandling. Röntgen i Region Jönköpings län har kunnat identifiera alla berörda remisser och kan konstatera att inga patienter hos Region Jönköpings län har drabbats av skada.

Nya rutiner har införts för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *