Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – sena provsvar fördröjde behandling mot diabetes

Nyheter En tonåring som sökte sig till vårdcentral fick sena provsvar som visade på förhöjda blodsockervärden. Patienten fick sedan skickas akut till barnklinik för behandling mot diabetes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

På uppmaning av en skolsköterska sökte sig en tonåring till vårdcentral på grund av utebliven viktuppgång. Patienten hade inga tydliga symptom på diabetes som till exempel ökad törst och behov av att kissa ofta. På vårdcentralen togs prover men det beställdes inga akuta provsvar.

Dagen efter så tvingades tonåringens läkare att lämna vårdcentralen av privata skäl. Under tiden för läkarens frånvaro bevakades inte provsvaren enligt den gällande rutinen. Först efter nio dagar uppmärksammades det att patienten hade förhöjt blodsockervärde. Tonåringen mådde fortfarande bra men skickades akut till barnklinik för inledning av behandling mot diabetes.

Trots fördröjningen av diagnos fick patienten vård före eventuell akut försämring. Diabetes hos ungdomar med högt blodsockervärde är ett allvarligt sjukdomstillstånd som snabbt kan medföra livshotande komplikationer om behandling fördröjs. Diagnosen krävde därför akut handläggning med remiss till barnakut. Åtgärder är vidtagna i form av översyn av rutin för rapportering av kraftigt avvikande provsvar fån laboratoriet till beställare och för bevakning av provsvar på vårdcentralen.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *