Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

Nyheter Vid en kontrollundersökning av bukspottskörteln hos en patient missades en tumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten hade gått på regelbundna kontroller av bukspottskörteln med MR-röntgen, eftersom det fanns en känd ökad risk för utveckling av cancer i bukspottskörteln. Vid en kontrollundersökning hösten 2022 upptäcktes en spridd cancer. Vid eftergranskningen av röntgenbilder från 2021 som granskades av en extern leverantör gick det dock att se redan då att det fanns en tumör i bukspottskörteln. Misstaget att inte tidigare upptäcka tumören ledde till fördröjd diagnos och sämre prognos för patienten.

Åtgärder som vidtagits:
• Röntgenläkarna som arbetar hos den externa leverantören och röntgenläkarna inom Region Jönköpings län har tagit del av fallet för att kunna lära av misstaget, höja kompetens, kvalitetsmedvetenhet och undvika liknande händelser.
• Den externa leverantören har ökat fokus på patientsäkerhetskultur och patientsäkerhetsarbete genom förstärkta rutiner och utbildningar.
• Den externa leverantören inför återkommande interna revisioner genom slumpmässigt urval av undersökningar signerade av alla röntgenläkare. Undersökningarna dubbelgranskas avseende medicinsk, språklig och administrativ korrekthet.
• Röntgenkliniken arbetar kontinuerligt med att säkra en så god och störningsfri arbetsmiljö som möjligt för personalen, för att optimera förutsättningarna för en säker diagnostik, exempelvis genom avskilda rum och rimlig arbetsbelastning.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


4 reaktioner på Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

I andra länder får läkare fängelse för vållande till annans död genom försumlighet. Det borde vara samma i Sverige. Läkare ska göra sitt jobb noga och med ansvar ty de tjänar okristliga pengar!

Hej! Jag har inget svar på din fråga, men vill säga att jag verkligen beklagar att den ursprungliga tumören inte upptäcktes tidigare och det lidande detta medfört för dig och dina nära och kära. Känns så fruktansvärt sorgligt! Tycker att historier som din blir allt vanligare och varje gång någon drabbas är det så onödigt och tragiskt!

Självklart skall du anmäla det här får inte upprepas. Och eventuellt en ”prick ” på läkaren. Jag har anmäld och fått rätt. Mycket pengar också men var inte det viktigaste. OBS! Annan diagnos

Jag har gått minst 2 år med en oupptäckt obotlig cancer i höger lunga.
En tumör på fyra centimeter. Metastaser i lever och bronker.
Har 6m ånader till 2 år kvar att leva fgick jag besked om i januari.
Jag fick en sådan obeskrivlig trötthet fö 3 år sedan. Hade väldigt ont i buken.
Så de gjorde ett ultraljud på bland annat lever. Där såg de skuggor.
Jag frågade om det inte var cancer.
Men fick till svar, var har du fått det ifrån?
Då hade jag haft förhöjd sänka i flera år.
Tänkte anmäla själv, men känns lite konstigt då jag kanske dör snart.
Men borde inte vårdcentralen där jag också frågat om cancer och om det inte fanns något prov att ta.
Borde inte dom göra utredning Lex Maria,?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *