Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – tumör på hjässan

Nyheter En patient opererades för skivepitelcancer, en slags hudtumör, på hjässan. Fördröjning av diagnos och provsvar ledde till kraftig tillväxt av hudtumören.

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som opererades för en skivepitelcancer, som är en slags hudtumör,  på hjässan med dålig sårläkning i efterförloppet. Den dåliga sårläkningen antogs bero på en infektion efter operationen. Efter fyra månader kom svar på mikroskopiundersökningen vilket visade att hudtumören inte var borttagen i sin helhet .

Hudcancern hade i väntan på svar vuxit i sådan utsträckning att det påverkat det långsiktiga behandlingsresultatet. Patienten har fått behandling med strålning. Utredning har inte visat någon spridning av tumören.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *