Nyheter

Anna Karin omvaldes till ordförande

Nyheter Socialdemokrater för tro och solidaritet i Vaggeryds kommun har haft sitt 85:e årsmöte.

Årsmötesförhandlingar

Ett tjugotal av föreningens medlemmar mötte upp i s-lokalen i Folkets hus, där föreningens ordförande Anna Karin Slunge hälsade välkommen och inledde med parentation över bortgången medlem och med bön för Ukraina och dess folk som denna dag invaderats av Ryssland.

Ulla Andersson inramade årsmötet med sång till eget gitarrackompanjemang.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Erik Joakimson. Mötet började med en återblick på det gångna verksamhetsåret. Utöver ett flertal digitala möten under pandemiåret så möjliggjordes några välbesökta ”riktiga” möten. Bland annat ett temamöte i Byarums hembygdsgård om ”Kulturen i Vaggerydskommun” med medverkan av kultur-och fritidschefen David Norrfjärd. Läkaren och författaren Pekka Mellergård höll ett intressant föredrag om tro kontra vetenskap vid en träff i Vaggeryds kyrka under rubriken ”Jag tror för att förstå”.

Lars Erik Joakimsson

Inför kyrkovalet genomfördes ett antal samlingar och centrumsktiviteter.

I kommunpolitiken har föreningen stått bakom initiativ och motioner om att återta fasighetsskötsel, omlokalisering av Återvinningscentralen, utveckling av markområde utmed Hokvägen, nytt äldrecenter i Vaggeryd med mera.

Föreningens lista har fyra ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och ett flertal representanter i nämnder och styrelser.

I stiftet är föreningen representerad i stiftsfullmäktige och domkapitlet.

Styrelsen omvaldes med ordförande Anna Karin Slunge i spetsen.

Övriga ordinarie styrelseledamöter är Robert Alkemark, Thomas Strand, Tuula Ingner, Torbjörn Gunnarsson, Helena Erlandsson och Kenneth Åberg.

Förslag till politiska riktlinjer 2023-2026 genomgicks och diskuterades.Vid Arbetarekommunens årsmöte den 19 mars kommer dessa och kommunlistorna att fastställas 

Vid årsmötet gjordes ett uttalande med anledning av dagens mörka, stora händelse:

Vi ser med stor sorg och oro på den utökade aggression som Ryssland visar mot sitt  demokratiska grannland Ukraina. Sedan annekteringen av Krim-halvön 2014 har det ukrainska folket varit hårt prövat. Motsättningarna och spänningarna är stora och många är sedan dess på flykt i sitt eget land. Det som redan skett är ett svårt brott mot folkrätten.

Vi uttrycker vår solidaritet med Ukraina; ber, vädjar och hoppas på alla parters förmåga och vilja till fredlig lösning.

Text och foto; Socialdemokrater för tro och solidaritet

Har din förening haft årsmöte? Skicka in bild och text till redaktionen@skillingaryd.nu

Ulla underhöll

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *