Nyheter

Anpassningar gällande skolan gäller tills vidare

Nyheter Inte blanda elever från andra skolor vid idrottsundervisning, undervisa utomhus, minska trängsel vid skollunchen, hämtning samt lämning utomhus och föräldramöte digitalt eller utomhus. Vi ger er barn- och utbildningsförvaltningens nya åtgärder för att minska smittspridningen.

Arkivfoto

Förskolan och fritidshemmet som har haft verksamhet igång under jullovet har kunnat genomföra denna enligt plan. Smittspridningen i vår region och kommun är just nu hög och vi behöver under en period återgå till en större försiktighet igen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsatt prioritera elevernas rätt till undervisning, samtidigt som vi arbetar förebyggande för att undvika att smitta sprids i våra verksamheter.

Enligt myndigheterna ska fortfarande principen om närundervisning gälla. Det är alltså undervisning på plats i skolan som gäller när vårterminen startar. Det som är absolut viktigast i nuläget är att vi alla fortsätter att hålla avstånd när det är möjligt, är noga med handhygien samt att alla stannar hemma och testar sig vid symptom.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Vid starten av vårterminen kommer vi återuppta en daglig uppföljning av både personalens och elevernas frånvaro då det är till stöd för fortsatta beslut för både barn- och utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare kommer även fortsatt informeras om det förekommer fall av smitta på en förskola/skola.

Vi kommer, liksom tidigare, att ha kontinuerlig kontakt med Smittskyddet i regionen via medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med kommunens elevhälsochef.

Påminner om vikten att stanna hemma vid symtom
Vi vill påminna om vikten av att barn och elever stannar hemma även då de har lindriga symptom på sjukdom. Om någon i familjen/hushållet är smittad med covid-19 gäller fortsatt att barn i förskola och skola ska stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig. Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade på myndigheternas webbsidor, till exempel vad som gäller kring testning, utlandsvistelse med mera.

Under måndagen tog barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam nya beslut avseende åtgärder för att minska smittspridning i våra verksamheter. Dessa beslut gäller vid vårterminens start och fram till dess att något annat meddelas.

De beslut som gäller nu är:

– Idrottsundervisning kommer att organiseras så att elever från olika skolor inte vistas i samma rum vid ombyte och dusch.

– Så mycket undervisning som möjligt ska förläggas utomhus.

– Skolluncher: Fortsatt anpassning för att minska på trängsel där det är möjligt.

– Föräldrakontakter: Vi fortsätter att minimera vårdnadshavares närvaro i våra verksamheter. Hämtning och lämning bör ske i tamburen eller utomhus om möjligt. Om det är särskilda regler på ditt barns förskola/fritidshem kring hämtning/lämning så får du information om det av förskolan/fritidshemmet.
När föräldramöten, utvecklingssamtal, öppna hus eller elevföreställningar ska genomföras bör de ske digitalt eller utomhus. Endast möten som bedöms vara absolut nödvändiga kommer att genomföras fysiskt.

– Vi tar in så få externa personer som möjligt på förskolor och skolor, och åker inte heller på studiebesök.

Källa: Vaggeryds kommun

Taggar

2 reaktioner på Anpassningar gällande skolan gäller tills vidare

Undervisning utomhus? Regn, snö, vind och varierande temperatur. Sen blir ungarna förkylda och då skall dem stanna hemma pga symptom.
Genomtänkt.

Skandi…Man blir inte förkyld av vare sig regn, snö, vind eller varierande temperaturer. Man blir förkyld av virus och bakterier.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *