Nyheter

Antalet lägenheter styr tomtpris

Nyheter När markanvisningen vid tomten Fridhem i Vaggeryd fanns med på kommunstyrelsens sammanträde, diskuterades bruttototalarea, det vill säga hur många lägenheter som kan och ska byggas på området. Ju fler lägenheter desto mer får kommunen betalt. Frågan är hur många lägenheter det blir och om det är blir lönsamt för exploatören?

Arkivfoto

För att kunna skriva markanvisningsavtal har bruttoarean diskuterats i kommunstyrelsen och bruttototalarean styr priset… 

Det avtal som låg som förslag vid förra veckans sammanträde var 110 bostäder, Om det nu är möjligt, det får utvärderingen av byggrätten utvisa. 

– Vi måste ha fram ett avtal så att PHL kan dra igång. Samtidigt vi komma överens om en prissättning. För att kunna marknadsvärdera området ser man över byggrätten. Ovan jord är ljus BTA (reds anm; bruttototalarea) och under jord markeras med mörk BTA. Vi kommer att återkomma till avtalet innan vi har gjort det här klart, men vi har påbörjat arbetet. Är det flera ljusa BTA, alltså fler lägenheter, som kan fås ut av området, desto mer pengar får vi, berättar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) . 

Kent Williamsson (S) gjorde en anteckning i protokollet att deras bedömning är att det inte kommer att bli så många lägenheter på tomten. 

– Kommer vi fram till att detaljplanen inte är lönsam är det här tveksamt. Det kan vara en chansning som exploatören gör. De vill inte slänga pengarna i sjön och det är de som satsar pengar, inte kommunen, så det är viktigt att bedöma marknadsvärdet rätt. Vi får en summa för varje lägenhet de kan bygga. Är det bara 50 de kan bygga så blir det för lite för exploatören. Det är räknat på 100 lägenheter. Vi får se vad avtalet mynnar ut i och vad priset blir utgörs hur många lägenheter som kan byggas på området, berättar Ulf Abrahamsson (C). 

I förslaget till markanvisningsavtalet finns att läsa att avtalet gäller från och med tre år efter det att avtalet undertecknats av båda parter och om detaljplanen överskrider tiden om tre år kan avtalet markanvisningsavtalet förlängas ett år i taget. 

Köpeskillingen baseras på värdering av ljus BTA som parterna låtit värdera enligt varsin oberoende part. Värderingen angav ett pris om 800–850 kronor kvadratmeter ljus BTA för hyresrätter och 200 kronor mer kvadrat om det är bostadsrätt. Köpeskillingen fastställdes till 825 kronor kvadratmeter för hyresrätt och 1 050 kronor kvadratmetern för bostadsrättslägenhet. Parkeringsbehov för boende och besökare ska lösas inom markanvisningsområdet och att parkeringsfrågan fastställs under detaljplaneprocessen. 

Taggar

Dela


3 reaktioner på Antalet lägenheter styr tomtpris

Har kommunen funderat på gatumiljö samt parkeringar för 110 lägenheter?
För det borde inte gå att lösa provisoriskt?

Kommunen köpte fastigheten för 6 miljoner kronor 2017.
För att kommunen ska nå ”nollvärde” behöver det planläggas minst 6 000–7 500 bruttoarea.

Har kommunen i åtanke att man faktiskt kan behöva äga en del mark i framtiden för till exempel utveckling av kommunen? Framför allt centralt, där man kan just utveckla och ha tillgång till mark.
Det är inte så smidigt på andra hållet sedan att försöka köpa tillbaka något när man väl kommer på att kommunen hade visst andra behov också.
Att sälja ut allt är inte strategiskt smart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *