Nyheter

Antalet A-traktorer ökar – men inte antalet olyckor

Nyheter Under 2023 skadades 504 personer och 2 personer dog i olyckor med A-traktorer inblandade. Jämfört med året innan har antalet A-traktorolyckor stagnerat. Det framkommer i Transportstyrelsens nya sammanställning av olyckor för fem olika fordonstyper: A-traktor, mopedbil, 4-hjuling, snöskoter och elsparkcykel.

Intresset för EPA- och A-traktorer fortsätter öka. Enligt statistik från Trafikanalys fanns cirka 56 000 A-traktorer registrerade (i trafik och avställda) i Sverige vid årsskiftet 2023-2024. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året innan och mer än fördubbling jämfört med 2019.

– Det är bra att antal olyckor inte följer den ökande trenden av registrerade fordon. Sedan har vi de nya reglerna som trädde i kraft förra året för att öka säkerheten vid körning med A-traktor, bland annat med krav på säkerhetsbälte, plats för alla passagerare och krav på vinterdäck, men det är för tidigt att se effekterna av dem än, säger Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen.

Antalet A-traktorolyckor har planat ut
Under 2023 inträffade 346 personskadeolyckor med A-traktor inblandad, 2 personer omkom och 504 personer skadades. Majoriteten av de skadade har varit förare eller passagerare till A-traktorerna och tre av fyra är under 18 år. Hälften av olyckorna skedde på vägar med hastighetsbegränsning 50-70 kilometer i timmen.

– Antalet skadade har varit oförändrat de senaste åren med ett snitt på 500 personer per år, säger Khabat Amin.

Elsparkcykelolyckorna fortsätter att öka
Antal personskadeolyckor med elsparkcykel inblandat fortsätter öka, men inte i samma ökningstakt som tidigare och kan vara på väg att plana ut. Förra året inträffade 3 444 olyckor i Sverige jämfört med 3 326 olyckor året innan.

– Det är för tidigt att dra slutsatser om förändringen, men om man sätter antal olyckor i förhållande till genomförda resor eller resta kilometrar så ser vi att i till exempel Stockholm har antal resor med uthyrda elsparkcyklar halverats sedan 2021 enligt statistik från Trafikkontoret, Stockholms stad, men samma utveckling syns inte i olycksstatistiken för länet.

Av dem som skadades på elsparkcyklar är nästan hälften ungdomar och unga personer under 25 år, män är i majoritet. Singelolyckor står för tre av fyra av olyckorna medan kollisionsolyckor med fotgängare och cyklister står för en femtedel. Flest skadades kvällar och nätter under helgerna.

– Tidigare studie baserad på data från vår olycksdatabas har visat att de flesta singelolyckor med elsparkcyklar beror på ojämnt underlag och trottoarkanter. Skador på huvud och ansikte är de vanligaste, säger Khabat Amin.

Snöskoterolyckorna ökar igen
Antal personskadeolyckor med snöskoter har ökat markant under 2023 jämfört med tidigare åren 2017-2022. Det är dubbelt så många män som skadas än kvinnor och två av tre är mellan 25-44 år.

Källa: Transportstyrelsen

Taggar

Dela


1 reaktion på Antalet A-traktorer ökar – men inte antalet olyckor

A-traktorerna är nyttiga och behövs för landsbygdens unga!

Låt inte EU förstöra detta också för oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *