Nyheter

Antikroppstester erbjuds i höst för allmänheten

Nyheter Ett antikroppstest kan visa om en person varit smittad av covid-19 och i så fall eventuellt utvecklat immunitet och i höst erbjuds detta till allmänheten.

För några veckor sedan inleddes tester av hälso- och sjukvårdspersonal, tester som kommer att pågå hela sommaren. Målsättningen är att också att erbjuda allmänheten testet under hösten.

– Det är ett bra test för att visa om man varit sjuk i covid-19 eller inte. Samtidigt finns det en osäkerhet om vilket skydd ett positivt antikroppstest innebär, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Parallellt med den utökade testkapaciteten av så kallat PCR-test för att se om symptom hos en person är covid-19, har också testet av nivån av antikroppar utvecklats av mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov och deras kollegor runt om i landet.

• Bra test – men svår tolkning
– Vi är säkra på att vi har en bra testmetod, där en viss nivå på antikroppar resulterar i ett positivt svar. Men vilket skydd och hur långvarigt det är, vet vi ännu inte. Vi väntar på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hur den som fått ett positivt antikroppstest ska agera, säger Malin Bengnér.

I mitten av juni startade tester av antikroppar för hälso- och sjukvårdspersonal på länets sjukhus.

– Vi fortsätter med detta under sommaren och därefter kommer vi att erbjuda test till personal i primärvården och inom den kommunala vården och omsorgen.

• Erbjuds allmänheten i höst
Antikroppstester av allmänheten kan bli aktuellt lite senare i höst. Att det dröjer lite beror delvis på laboratoriekapacitet, delvis på att det behövs mer kunskap om vad testet står för.

– Vi behöver först lite tydligare riktlinjer så att vi kan använda antikroppstestet på ett klokt sätt. Det handlar om att den som varit sjuk måste vara symptomfri en tid innan testet kan göras. Samtidigt är testet ett enkelt blodprov där provtagaren inte behöver ha någon skyddsutrustning, säger Malin Bengnér.

• Frågor till primärvården
Redan idag har läkare i primärvården möjlighet att ordinera ett antikroppstest.

– Men det handlar då om en patient med kronisk sjukdom som tidigare varit sjuk länge i covidliknande symtom, som man vill utreda om det var covid-19, eller inte.

Länets vårdcentraler får just nu en del frågor från invånarna om möjlighet till antikroppstester.

– Just nu kan vi erbjuda det till enstaka patienter med kronisk sjukdom. För befolkningen generellt kan vi ännu inte erbjuda antikroppstester. Det immunologiska minne som sjukdomen covid-19 skapar tror vi ger ett visst skydd, men på individnivå är det fortfarande osäkert hur ett resultat ska tolkas, konstaterar Lotta Larsdotter, distriktsläkare och direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *