Nyheter

Antog riktlinjer för intraprenad

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjerna för intraprenad i kommunen.

Arkivfoto: En skola kan drivas i intraprenad

För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att möjligheten till intraprenad införs i kommunen. Fullmäktiges ledamöter gav då kommunstyrelsen i uppdrag att utforma riktlinjer och regelverk. Nu har förslaget tagits fram och godkändes vid senaste sammanträdet hos kommunstyrelsen. 

För att starta intraprenad krävs det att intresserade enheter ansöker hos sin förvaltning om att få bli en intraprenad. Berörd nämnd ansvarar för godkännande av ansökan, överenskommelser, verkställighet och uppföljning. 

Återkoppling gällande godkända intraprenaden sker i samband med årsredovisning dels för ansvarig nämnd, dels övergripande samlat för kommunen som helhet. 

Politikerna lämnar förslag till kommunfullmäktiges ledamöter att en uppföljning av riktlinjer görs varje mandatperiod. 

Slutligen ska kommunfullmäktiges ledamöter godkänna riktlinjer innan dessa träder i kraft. 

Fotnot: Intraprenaden är en självständig resultatenhet med mer frihet – befogenheter och ett större ansvar för den egna verksamheten, medarbetarna och ekonomin än andra kommunala enheter. Friheten är inte obegränsad då intraprenader behöver följa de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för andra kommunala enheter inom samma verksamhetsområde. Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av kommunen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *