Nyheter

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan.

Medborgare vill att kommunen ska använda sitt veto då vindkraften blir högre än vad som tidigare godkänts

Bakgrunden till medborgarförslagen är att vindkraftsbolagets ansökan har förändrats och där verken i dag har högre effekt än vad som godkänts i tidigare ansökan. I tidigare ansökan skulle svepytan från vingarna täcka ett hektar, i den nya ansökan 2,3 hektar och rotordiameter är förändrad från 113 meter till 170 meter. Informationen är hämtad från igångsättningstillståndet från Länsstyrelsen i Östergötland där man anmält ett flertal ändringar från tidigare ansökan och nu begär samråd med tillsynsmyndigheten, uppger boende i sitt medborgarförslag för att uppmärksamma kommunens politiker.

– Medborgarna vill att kommunfullmäktige ska använda sitt veto för att stoppa byggnation. Vårt förslag från presidiet är att vi skickar dessa tre förslag till kommunstyrelsen för besvarande, säger fullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M).

Kommunfullmäktiges ledamöter godkände förslaget och lämnades således över till kommunstyrelsen som får bedöma om förändringarna är okej, enligt vindbruksplanen.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nu hoppas jag att kommunstyrelsen läser igenom den ursprungliga ansökan och vad de från början sagt ja till och jämför det med vad de försöker bygga nu. Det här är ett stort ingrepp i vår natur och boendemiljö och det känns inte bra att agera försökskaniner till detta projektet med så stora verk så nära bostäder. Ingenting kommer bli sig likt för oss som bor här om de tillåts bygga dessa verk. Skogspromenader med hunden, svamp och bärplockning, ridturer i skogen, rekreation i hemmet och på gården, fastighetsvärde, buller, skuggor och all hopplöshet över att ingen lyssnat eller tagit oss på allvar.

Har inte Eolus redan sålt rättigheterna till ett Ttyskt kapitalbolag? Bygg vindkraft i vår kommun och skeppa elen till Tyskland. Miljövänligt värre! Får vi importera el från kolkraft i stället. Men tror inte kommunen vågar lägga sitt veto, nu när Eolus redan sålt vindkraftsparken. Pengar säger allt! De glömmer att de ska representera de folket i bygden och inte kapitalhungriga vindkraftsbolag som inte tar någon hänsyn till varken mark eller människa.

Suck! Man skall aldrig sälja skinnet innan björnen är skjuten! Det är väl nästan det Eolus har gjort i så fall – de har sålt en produkt men tillståndet de hade avsåg en annan produkt. Det kan bli rättsprocess av sådant.

Jag håller med dig, men det är tyvärr så verkligheten ser ut. Hade varit intressant att se avtalet med tyskarna gentemot tillståndet de fått. Skiljer sig säkert åt (spekulation).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *