Nyheter

Använd kommunens veto vid vindkraftsbyggnation!

Nyheter Ett medborgarförslag är inskickat till kommunfullmäktige där boende vill att kommunen använder sitt veto och river ansökan om vindkraftspark

I medborgarförslaget finns att läsa;

”Jag anser att kommunfullmäktige, skall använda sin makt i form av sitt, fortfarande användbara veto, för att avslå godkännandet av vindkraftsparken i Ekesås, den så kallade VK i Boarp.

Argumenten är:
– Felaktiga fakta i ansökan och därmed i beslutsunderlaget.
– Ändrade förhållanden gällande tekniska specifikationer för verken, dvs förstorade verk under processen.
– Undanhållande de av specifika fakta gällande de nya verken.
– Hindrande av nybyggnationer av bostäder i vindbruksplanerat område helt enligt Vaggeryds kommuns egen byggnadsnämnds beslut (MBN 2020-451B). Vilket innebär 9.4 procent av Vaggeryds byggnadsbara yta, inkluderad skog, sjöar och mossar med mera.
– Försummelse av krav på inventering av naturvärden och känsliga populationer gällande fåglar och andra betydelsefulla arter för omgivande natur.
– Att projekterande bolag (Eolus) utan tillstånd eller godkännande av markanvändning av väg, använder detta i sin planering, på eget bevåg.
– Att genom hot och falska argument mot markägare, få parter att skriva avtal mot sin vilja. 

Som markägare borde man, genom att gå in på vindbruksplanen, kontrollera om man berörs av byggnadsförbud i 35 år framöver”.

Taggar

Dela


13 reaktioner på Använd kommunens veto vid vindkraftsbyggnation!

Vi behöver betänka vilket hinder för östra delens utveckling skjutfältet redan utgör.
Eftersom vi i vår kommun strävar efter fortsatt utveckling i hela kommunen så bör en större helhet beaktas än ljud och ljudemissioner på befintliga boställen.
Etableringar som så tydligt inkräktar på äganderätt och ekonomiskt skadar/förhindrar utveckling över långt vidare områden, inte bara geografiska utan även samhällsekonomiska än vad en mycket i sammanhanget blygsam ersättning ger ett fåtal, det är inte genomtänkt.

Håller helt med. Om det finns möjlighet beroende på tidigare beslut är jag beredd på att rösta ja för ett utnyttjande av veto i detta fall.
I övrigt är jag positiv till vindkraft

Linus är som de flesta vindkraftsförespråkare inte insatta i vindkraftsproblematiken. Sanningen är att vi har ett jätteöverskott av el större delen av året. I stort sett all vindkraftsel exporteras till Tyskland, Finland och Baltikum. De flesta vindkraftsprojekten finanseras av investerare nere på kontinenten. De vill bygga vindkraft här eftersom det finns ett så stort motstånd mot vindkraftsparker i Tyskland. De vet att i Sverige kan man bygga i skogslandskapet eftersom det i många kommuner finns politiker som står med mössan i hand uppbackade av Miljöpartiet och landsbygdspartiet Centerpartiet. Det är helt omöjligt att bygga verk i Tyskland som är 250 meter höga. Men det går utmärkt i svensk natur. Vaggeryds kommun måste visa att man är en kommun som är en miljökommun som sätter invånarnas intressen och vår unika natur i första hand. Det är dags att lägga in veto mot denna industriella vindkraftsetablering och göra så att vi får en vindkraftsfri kommun.

Naturvän! Helt rätt så. Det får inte gälla olika villkor i Sverige och hos dem som vill bygga. I Bayern säger miljölagen att man inte får bygga närmre bostäder än 10 gånger verkens höjd – men hos oss klagar de över kortare avstånd. Ett första villkor är att vi inte skall bygga vindkraft åt andra länder förrän de packat sina egna länder fulla med vindkraft, och då skall identiska skyddskrav gälla hos oss. Resten behöver inte ens diskuteras före det.

jag tycker kommunen ska använda sitt veto och se till att det byggs vindkraft.
Vi behöver ström.
snart ska alla ha elbilar som ska laddas efter jobbet och då lyser inte solen

Är verkligen utländska profitörer viktigare än kommunens invånare? Politikerna får ta sitt ansvar, ni förstör våran fina kommun jag är stolt att bo i.

Linus skriver att ström behöver vi, helt rätt men man är allt naiv om man tror att vindkraften skall rädda oss. Klart vill man utrota rovfåglar då förstår jag argumentet. För om vi ska få ström i framtiden då är det tydligen en annan regering det fodras.

Förstör inte vår fina natur med vindkraftverk!

Gör gärna ett besök i en vindkraftpark och lyssna och titta så kommer ni att bli skrämda.
Ljudet från snurrorna och de ingrepp som behövs för transportvägar och uppställningsplatser är skrämmande.

Norr om Gränna upp mot Brahehus på östra sidan av motorvägen är lämplig att kolla, och där är verken ganska låga – tänk efter hur det hade varit med de dubbelt så höga verken som byggs nu.

Fundera också på hur många insekter och fåglar som dödas varje år av vingarna.

Och du, hur var det med slutförvaring av vingarna?

Linus, den strömmen som produceras säljs till Tyskland, den kommer inte kommuninvånarna till gagn.

Nej, kol är dåligt. Men då är det väl desto viktigare att vi är helt medvetna om vad vi byter ut en dålig sak mot.
Förutsätter att beslutsfattarna står upp för sin överenskomna vindbruksplan, gör ni det så
har politikerna i Vaggeryds kommun lite att se över då Eolus nu kör över er totalt.
Politikerna måste kräva av Eolus att de håller sig till spelreglerna, gör de inte det så ska kommunen enligt min åsikt, lägga in sitt veto och tacka för visat intresse.
Liselotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *