Nyheter

Är man stor ska man vara snäll

Nyheter Debattartikel från Företagarna. Är man stor ska man vara snäll – nu måste fler storföretag ta ansvar för snabbare betalningar

Frida Boklund

Sena betalningar och långa betaltider har under en längre tid varit ett allvarligt och växande problem för Sveriges företag. Betaltider för fakturor mellan företag i Sverige ökar, till skillnad från i majoriteten av våra konkurrentländer inom EU. Det som är glädjande är att de större företagen nu har en reell möjlighet att vända den negativa trenden.

Föreningen för effektiva affärstransaktioner har startats av bland andra Företagarna, med målet att ta fram en kod för att korta betaltiderna inom näringslivet. Forskning visar att kortare betaltider främjar både tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft genom att företag, i regel leverantörer, får en bättre likviditet i företaget. Koden är nu framtagen och 34 av Sveriges storföretag har redan anslutit sig till koden – men vi vill se fler.

Enkelt uttryckt så tvingas många, i regel mindre företag acceptera betaltider långt över 30 dagar – i många fall två, tre eller fyra gånger så lång tid. Många företag vittnar om att den negativa utvecklingen har accelererat de senaste åren. Det har nu blivit så allvarligt att många företags överlevnad hotas.

Många företagare vittnar om att storföretag pressar sina leverantörer till att acceptera väldigt långa betalningstider, eller betalar för sent, för att förbättra det egna kassaflödet. Företag med en dominerande roll på marknaden använder småföretagen som ”bank” genom att förlänga betaltiderna, ofta upp till mer än 120 dagar.

Mindre och växande företag har av naturliga skäl mycket sämre möjligheter att ligga ute med pengar. Det är både dyrare och svårare för dem att finansiera krediter för att säkra att det finns pengar i kassan.

Vi vet samtidigt att 4 av 5 jobb skapas i småföretag vilket gör dem till de riktiga jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Faktum är att småföretagen själva uppger att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare. Enligt Intrums årliga rapport European Payment Report handlar det om i storleksordningen 60 000 nya jobb som skulle kunna skapas i Sverige om betaltiderna kortades.

Det är alltså en tillväxt- och jobbfråga av stora mått. Det gör frågan om sena betalningar till ett reellt samhällsproblem – och inte bara en utmaning för enskilda entreprenörer. Kortare betalningstider skulle med all sannolikhet ha en stor effekt på arbetslösheten.

För att komma tillrätta med den här problematiken och ge alla småföretag schysstare villkor och möjligheter till ett gott kassaflöde uppmanar vi därför alla företag att ansluta sig till den kod för kortare betalningstid som har tagits fram på initiativ av 13 svenska storföretag. Genom att ansluta sig till koden kan såväl storföretag som småföretag verka för kortare betalningstider genom att betala i tid och inte kräva längre betalningstider än 30 dagar av sina leverantörer. Samtidigt vill vi be alla våra små och medelstora företag att levandegöra diskussionen med sina storföretag; att uppmuntra och uppmärksamma de större företagen på att koden nu finns och få fler av företagen lokalt och regionalt att ansluta sig.

Det här är ett tillfälle att på ett konkret sätt verka för goda affärsrelationer och en sundare ekonomi som genomsyras av schyssta villkor – för både stora och små. Ta chansen! Ta upp frågan till diskussion i ert företag och anslut er till initiativet. Sprid ordet och visa offentligt att ni ställer upp på kortare betaltider och att ni prioriterar välmående affärsrelationer, det gynnar oss alla.

Frida Boklund, Regionchef Företagarna

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *