Nyheter

Är parkeringfrågan löst?

Nyheter Vid Mejeritomten i Skillingaryd har nu markarbeten påbörjats och beslut tagits om fasaden. Men frågan om parkeringen är forfarande något oviss.

Gert Jonsson (M)

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde var beslutades vilken fasad det nya trygghetsboende ska ha.

– Det har varit mycket diskussioner och vi kom tillbaka till det första alternativet som vi fick. Vi tänkte att vi skulle hitta billigare, men det gick inte. Fasaden ingår i totala entreprenaden, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande som även nämner att fasaden kommer att likna gamla mejerihusets tegel.

Däremot har inget nytt inkommit vad gäller parkeringsfrågan. Vi har tidigare berättat om att planerna var ett eventuellt parkeringshus men det är nu ute ur bilden.

– Det blir inget parkeringshus. Vi har en bättre lösning. Det ska vara nära parkeringsplatser för hemtjänst och för besök till de lägenheter vi har i huset. Vsbo kommer att hantera och planerar sin egna parkering och vi vår, avslutade Gert Jonsson (M).

Så gott som klart bör det alltså vara då det var just parkeringsfrågan som gjorde att miljö- och byggnämnden inte valde att bevilja bygglov, i september, utan återremitterade ärende till fastighetsenheten. Nu har parkeringsförslag lämnats och nämnden ansåg dessa var godtagbara, så ett positivt bygglov för trygghetsboende lämnades. Men exakt hur parkeringssituationen blir är fortfarande ovisst men ska finnas inom gångavstånd.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *