Nyheter

Arbetet med kommunal grönstrukturplan fortgår

Nyheter Nu tas nästa steg i arbetet som handlar om jordbruksmarkens framtid

Arkivbild  [1/3]

Arkivbild  [2/3]

Arkivbild  [3/3]

Nu delrapporterades fas fem i kommunens grönstrukturplan med inrikting mot jordbuksmarkens framtid. Tidigare har det rapporterats om bland annat sociotopinventering och klimatanpassning. Arbetet bedrivs inom ramen för den nationella Agenda 2030 som har 17 fastställda mål och grönstrukturplanen berör 12 av de 17 målen. Delrapporten denna gången kretsar kring målen ”Ingen hunger” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.

I Vaggeryds kommun har det försvunnit 270 hektar jordbruksmark sedan 2005 vilket påverkar självförsörjningsgraden. Nationellt har självförsörjningsgraden sjunkit från 90% till 50% sedan slutet på 1980-talet. När det gäller Vaggeryds kommun så var självförsörjningsgraden på mjölk 200% 2016, men beräknas sjunka till cirka 140% inom kort med tanke på befolkningsökningen. Siffran gäller om andelen jordbruksmark inte minskar framöver.

I takt med ökat tryck på bostäder har nio hektar jordbruksmark tagits i anspråk för byggnation sedan 2011.

I delrapporten pekar man på ett framtidsscenario där det går bra för lantbruket och gårdarna växer. Då ser man ett problem med underskott av betesmarker. I dagsläget finns det redan ett underskott av betesmark kring Bondstorp och Skillingaryd/Klevshult, något som riskerar att förvärras, däremot finns det ett överskott av foderproducerande mark i dessa områden.

I rapporten rekommenderas en ökad politisk diskussion om jordbruksmarkens framtid i Vaggeryds kommun och det redovisades att kommunen har haft ett möte med lokala livsmedelsproducenter för att öka det närodlade, såväl konventionellt som ekologiskt odlat, i den kommunala verksamheten. Det redovisades också att det finns en inplanerad dialog med LRF i Vaggeryds kommun.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *