Nyheter

Arbetet med Mejeriet fortskrider

Nyheter Med ett halvår kvar till det ska vara klart läggs alltmer fokus på interiören

Mejeriet  [1/5]

Konferens  [2/5]

Restaurang  [3/5]

Entré  [4/5]

Vinterträdgård  [5/5]

För varje vecka som passeras blir det alltmera klart hur Mejeriet kommer att bli när det är färdigt. Visst är det i mycket ett skal ännu men det blir allt tydligare när fönster sätts in och innerväggar kommer på plats. Vi har tidigare berättat om hur Mejeriet är planerat och vad det ska innehålla. Vi mötte Yvonne Frank Ljungberg för att få veta mera om innanmätet.

Yvonne har varit spindeln i nätet när det gäller de behov som måste motsvaras för att bli ett bra vård och omsorgsboende.

Hon har arbetat inom sjukvård och äldreomsorg innan hon fick uppdraget att ta fram ett rumsprogram åt socialnämnden, senast som områdeschef på Furugården och har erfarenheter om vad som behövs för en väl fungerande verksamhet.

– Vi har varit noga med att hålla oss ajour om den senaste utvecklingen inom området genom kontakter och studiebesök, säger Yvonne Frank Ljungberg och betonar att hon varit noga med att föra en nära dialog med berörd personal och medborgare.

– Allt bygger på delaktighet där alla kan och får bidra med synpunkter och idéer, menar Yvonne.

Yvonne har varit delaktig under hela processen och har deltagit i möte som beställarens representant tillsammans med fastighetschefen för att bevaka funktioner.

Ett exempel på område är bland annat är att värna om de boendes integritet att se till att om någon behöver sjuktransport så ska man inte behöva transporteras via receptionen och huvudentrén. Alla lägenhetsdörrar har ett sk. ”hotellås” vilket innebär lägenhet är alltid låst , när personen kommer fram till sin dörr så låses den upp automatiskt,  lägenheterna är också utrustade med taklyft. Som tidigare berättats kommer lägenheterna vara utrustade med egen tvättmaskin/ torktumlare i badrummen. För ökad säkerhet kommer det att finnas sensorgolv i lägenheterna på vård och omsorgsboendet och på toaletterna en sensor, om olyckan är framme och en fallolycka inträffar. För att göra lägenheterna trivsamma kommer det också att finnas reglerbart ljus och man lägger stor vikt vid färgerna. Det arbetas också mycket med gemensamhetsytorna och vinterträdgården för en ökad trivsel för såväl boende som besökare. I de gemensamma ytorna kommer köken att ha höj-och sänkbar köksö. Då kan man välja att ha halva ytan enligt standard mått medan andra halvan kan sänkas för ökad tillgänglighet.

Byggnaden i sin helhet är en byggnad som ska möta framtiden både med teknik och det så viktiga framöver med välfärdsteknik som kommer att kunna användas i hela byggnaden.

– Även om man har en bild av hur det ska se ut är det ändå med spänning man ser fram emot invigningsdagen, avslutar Yvonne Frank Ljungberg.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *