Nyheter

Arbetslösheten ökar i Jönköpings län

Nyheter Arbetslösheten ökar i Jönköpings län och även i landet som helhet. I Vaggeryds kommun är det ganska oförändrat men i Värnamo är det en kraftig ökning.

Antalet öppet arbetslösa i Vaggeryds kommun var i augusti 161 mot 158 samma månad 2018.

I Värnamo kommun var det en kraftigare ökning: 432 mot 388.

För första gången sedan 2011 är även arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver.

– Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader har också ökat, med 1 500 till 74 000 jämfört med för ett år sedan. Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikes födda kvinnor med kort utbildning.

– Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningsökningen bland utrikes födda under 2018, säger Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen.

I augusti varslades 1 800 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3 800 varslade per månad.

Kort om augusti 2019, Jönköpings län

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018)
• 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10365 personer (9989).
• 7,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7).* Sammanlagt 1613
personer (1547).
• 4997 personer var öppet arbetslösa (4876).
• 5368 deltog i program med aktivitetsstöd (5113).
• 926 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (851).
• 942 personer fick arbete (1144).
• 26 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *