Nyheter

Arbetslösheten sjunker i kommunen

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vaggeryds kommun.

Under juni månad rapporterade Vaggeryd en total arbetslöshet på 4,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Sett till antalet personer betyder det att 298 av 7 268 invånare i åldern 16 till 64 år i Vaggeryds kommun var inskrivna som arbetssökande (70 färre än i juni i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Vaggeryd är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,1 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,5 procent i Vaggeryd under juni månad, motsvarande 169 av 1 610 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−57 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,2 till 10,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Vaggeryd. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I juni var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 47 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vaggeryd sjunkit 15 månader i följd (ner från 10,1 procent i mars 2021 till 6,8 procent nu).

Medan Vaggeryd har lägre total arbetslöshet än Jönköpings län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre i Vaggeryd.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *