Nyheter

Arbetslösheten stiger i Vaggeryds kommun

Nyheter Trots att fler blir arbetslösa är det färre i våra bygder jämfört med såväl riket som länet.

Bild: Arbetsförmedlingen

När man pratar med företrädare för näringslivet är det få som upplever att konjunkturen mattas av. Men strukturen inom näringslivet i de bägge kommunerna är att svängningar i konjunkturen kan komma väldigt kvickt när det väl händer. Dock togs lärdomar från krisåret 2008 då man lärde sig att stå på flera ben för att bättre kunna parera om eller när en nedgång inträffar.

Av den totala arbetskraften i åldern 16 – 64 år har Vaggeryds kommun den näst lägsta siffran i Jönköpings län. Där redovisas att 4,5% av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen är arbetslösa, vilket är en ökning med 0,6% jämfört med september 2018.

Motsvarande siffror för Jönköpings län är 6,0% och det är, enligt statistiken från Arbetsförmedlingen, en minskning med 0,6% och sett till rikssiffrorna så är antalet arbetslösa 7,0% och det är en ökning med 0,1%.

Det finns tydliga tendenser om en vikande arbetsmarknad i Vaggeryds kommun. Antalet nyanmälda platser i september var 79 stycken jämfört med 101 föregående år. Antalet kvarstående platser har gått ned till 36 platser som för ett år sedan var 87 kvarstående platser och antalet som fått arbete sjönk från förra årets 42 personer till 27 stycken som fick arbete i september 2019.

När det gäller antalet långtidsarbetslösa är siffrorna i stort sett oförändrade.

Siffror för Vaggeryds kommun. Källa: Arbetsförmedlingen

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *