Nyheter

Året på sig att redovisa ventilationen

Nyheter Ventilationen på samtliga kommunens förskolor måste ses över och nu har barn- och utbildningsförvaltningen året ut på sig att redovisa annars riskeras vite från annan kommunal förvaltning.

Arkivfoto på en av kommunens förskolor

Det handlar om att mäta, och redovisa, upp till- och frånluftsflöden för varje rum som förskolebarnen vistas och göra en åtgärdsplan för samtliga eventuella förskolor som inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om inte detta görs innan årets slut kommer miljö- och byggnämnden besluta om vitesförläggande på 300 000 kronor till barn- och utbildning.

Det var för exakt ett år sedan som miljö- och byggnämnden bad om redovisningen av ventilationen i förskolorna senast 2017; års slut och i februari begärde barn- och utbildningsnämnden ville få förlängd svarstid och ytterligare förlängd svarstid ansöktes om i mars.

I maj 2018 inkom redovisningen av ventilationen där man använt sig av uppmätta flödesmätningar. I juni i år hade miljö- och byggnämnden möte med barn- och utbildningsnämnden då inte samtliga förskolor hade redovisats. Dagen efter inkom några fler resultat av mätningen men miljö- och byggnämnden är inte nöjda.

– De har inte redovisat det vi har begärt. Vi har skickat ett nytt föreläggande och de ska inkomma med information och resultat senast den 31 december i år. Vi har stött på tidigare, men kommer åläggas med vite om inte information är oss tillhanda innan sista datum, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Förskolorna ska kunna visa upp ritningar på ventilationen och vilka uteluftsflöden som tillförs i skolans lokaler. Personbelastningen ska vara anpassad efter luftflöden i rummen. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation anges minst värden för att ventilationen inte ska utgöra en olägenhet för människors hälsa, som är 7 liter per sekund (vid stillasittande arbete) med ett tillägg på 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvyta.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *