Nyheter

Året som varit hos Pingstförsamlingen

Nyheter Söndagen den 26 januari 2020 samlades Pingstförsamlingen i Skillingaryd till årsmöte.

Arkivfoto; Babypaket

Årsmötet inleddes med gudstjänst som leddes av Kenneth Skoogh. Församlingens pastor Mattias Östenälv använde i sin predikan Paulus tal inför areopagen i Aten som ett gott exempel på hur vi bör gå till väga när vi pratar om vår tro. Sånggruppen Hannaton medverkade med sång.

Efter gudstjänsten följde årsmötesförhandlingarna. Som avslutning på årshögtiden intogs gemensam lunch i församlingsvåningen.

Av verksamhetsberättelsen för året 2019 framgår:

Församlingen firar sin gudstjänst söndag förmiddag. Egna solister och grupper har medverkat med sång och musik vid de flesta gudstjänsterna. De flesta predikningarna har framförts av Mattias Östenälv, men när det har behövts ersättare har några av församlingens medlemmar eller tillresta predikanter/förkunnare talat.

Efter söndagens gudstjänst har vid sju tillfällen hållits församlingsmöte. I ett församlingsmöte, där alla medlemmar för göra sin röst hörd, tas sådant upp som är angeläget för församlingens verksamhet.

För tjugosjätte året i rad anordnade församlingen, den 4– 9 augusti, i samarbete med Skillingaryds IS och Sport for life/HMI, en sommarhockeyskola med 57 deltagare och ca 25 ledare. Ordförande för arbetsgruppen och lägerchef har Kenneth Skoogh varit sedan starten av den första hockeyskolan 1994.

Söndagsskola hålls i samband med söndagens gudstjänst. Tonårssamlingar på fredagskvällar är tillsammans med missionsförsamlingen. Konfirmandundervisningen är gemensam med områdets övriga frikyrkor.

Under maj, juni, juli och augusti flyttade missionskyrkan och pingstkyrkan sin verksamhet till Sommarhemmet Fridhäll.

Samarbetet med Missionsförsamlingen pågår inte bara under sommaren utan även under den övriga delen av året.

Församlingen är engagerad i missions- och evangelisationssatsningar i Honduras, Tanzania, Bosnien, Estland, Sport for Life och Bussmissionen. Årsmötet fick hälsningar och rapporter från de olika verksamhetsfälten.

Styrelsen omvaldes och utgörs av: Roger Josefsson ordförande, Mattias Östenälv, Elin Redin, Eva Pettersson, Maritha Bengtsson, Kenneth Skoogh, Karl Öqvist och Robert Alkemark.

Församlingens tre kassörer omvaldes: församlingskassan Kenneth Skoogh, missionskassan Magnus Isaksson och fastighetskassan Samuel Sandahl.

Linda Kronholm är ny sammankallande i barn- och ungdomsrådet. Övriga ledamöter är Göran Kronholm, Sofie Frankner och Jeanette Östenälv.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *