Nyheter

Aronsson (SD): Spännande att följa biståndsbedömt boende

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Jan-Erik Aronsson (SD)

Kan du beskriva dig själv?
– Jag åker gärna och fiskar, både i insjöar och i havet. Har flera barnbarn som jag försöker träffa ofta. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
– Jag blev vald till min plats på valsedeln av årsmötet och därefter av väljarna. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
– Jag vill vara en röst i Skillingehus för kommunens invånare, bland annat i vindkraft- och sociala frågorna. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
– Ett spännande projekt att följa blir när vi startar upp det nya boendet (biståndsbedömt trygghetsboende) som jag har varit med om att besluta. Då jag under denna mandatperiod är vald att sitta i kommunstyrelsens arbetsutskott och ordinarie i budgetberedningen, och på det viset ta del av de frågor som är aktuella, hoppas jag att kan kan vara med och påverka kommande beslut, avrundar Jan-Erik Aronsson (SD).  

Jan-Erik Aronsson (SD)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *