Nyheter

Arrende vid Trolleberget förlängs bara årsvis

Nyheter Arrendeavtal för Trollebergets- och Sörgårdens fastigheter förlängs bara ett år medan Yggen och Fåglabäck har femårsarrende. – Vi ska i gång här i ett nära perspektiv, säger kommunstyrelsens ordförande. 

Arkivbild på nyslagen åker

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände ettårsavtalet till arrendatorn vid Stenvadet, som är granne med det kanske nytillkomna bostadsområdet Trolleberget. 

– Vi ska i gång här i ett nära perspektiv och då gör vi arrendeavtal på ett år. Eftersom vi inte riktigt är framme lika långt med Yggen och Fåglabäck görs dessa två avtal på fem år, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Arrendatorn har godkänt upplägget på hänvisning till pågående utveckling i området gällande detaljplaneprocess. 

Gärahovs gård har tidigare nämnt att man önskar ändra kommunens arrendeavtal från ett år till fem år i stället, vilket godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott. Likväl vid Fåglabäck 2:1 har förfrågan inkommit om att arrendera på längre tid än ett år vilket godkändes, där det nu finns ett arrendeavtal på fem år istället. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Arrende vid Trolleberget förlängs bara årsvis

Fruktansvärt tråkigt att det här fina området ska bebyggas. Vi går i området dagligen. Vi ser ofta hackspett, rådjur, ekorre och ibland älg. Vi plockar svamp och blåbär. Allt detta med gångavstånd från vår gata.
Skolan använder området. Både förskola och låg- och mellanstadie.
Ett litet men betydande område för flera.
Hoppas att exploateringen sker med omtanke till samtliga intressenter. Inte bara de vinstdrivande.

Vad det gäller stenrösen ; titta hur det blev i Stigamo på industriområdet, där sparas inga stenrösen på åkermarken eller i det som var skog. Till och med markeringar för fornminnen har tagits bort på kartan. Så inte mycket hänsyn där till kulturhistoria

Jag tycker vi måste titta på andra ställen att bygga på. Hellre att kommunen hjälper fabriker som ligger i samhället att flytta till fabriksområdet norr om Skillingaryd och bygga bostäder på dessa tomter i samhället än att bygga sönder strövområden som gör samhället attraktivt med det så nära inpå i söder. Nu bygger man sönder både Slätten och Trolleberget snart. Sedan är det asfalt och byggnader överallt och inga öppna parkområden eller strövområden kvar. Äldreboende som idag har närhet till detta ska snart ta färdtjänst till detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *