Nyheter

Återvinningsstationen i Byarum kan flyttas

Nyheter Då platsen där återvinningsstationen står idag ska bebyggas så föreslås den flyttas. Efter att berörda parter sagt sitt så förväntas nu miljö- och byggnämnden att godkänna flytten.

Genrebild. Foto: Sara Mejving

En granne har inkommit med synpunkter där denne bland annat menar att placeringen av återvinningsstationen kommer innebära skymd sikt. Miljö- och byggnämnden medger att viss skymd sikt kan uppstå, men att detta samtidigt kommer medföra att hastigheter vid skolan hålls nere.

Även trafikverket har inkommit med synpunkter. Bland annat skriver de att kommunen ska säkerställa att tillräckliga ytor finns för att kunna tömma containrarna. Något Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det finns.

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden ska klubba förslaget och ge bygglov.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *