Nyheter

Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Nyheter Medborgarförslaget inkom i december 2020 där kommuninvånaren vill att politikerna beslutar om att inte bygga på betes- och åkermark. Nu har beslut tagits om att jobba fram en lantbruksutredning för att kartlägga värden i marken innan bygglov ges

Ska man få bygga här? Arkivbild

Som underlag har politikerna fått examensarbete från Stockholms universitet och Länsstyrelsens samhällsplanering. Trots gediget grundmaterial lämnar politikerna frågan vidare och behöver ett djupare kunskapsunderlag för att ta ställning i frågan och en lantbruksutredning ska göras. 

Gert Jonsson (M) förklarar;
– Vi har behov av en sådan. Marken är den stora frågan. Kapital och vilja finns och jordbruksmarken som ligger nära tätorten ska vi veta vilken vi kan påverka eller vilken vi absolut inte kan påverka. Vi ska inte starta en djup utredning varje gång  ett bygglov kommer, så har vi den här utredningen som underlag skulle det underlätta mycket. Var kan det i så fall vara lämpligt att bygga? Det är många hänsynstagande i en sådan här utredning som ska fogas samman. Och våra detaljplaner bygger på detta, men det måste granskas av andra aktörer. Länsstyrelsen ser om vi inte har gjort vårt grundjobb. Vi i (M) samt (MP var för detta ihop med (S) men resterande tyckte att vi kunde klara utredningen själva istället för att lägga ut den som extern utredning. 

Thomas Axelsson (KD);
– Vi hade en stor diskussion under kommunstyrelsen och det blev en jämn omröstning där man vann med en röst för att gå vidare med en lantbruksutredning. Vi tyckte att man gjort det här tidigare, bland annat i ängsmarksutredningen. Vi har kompetensen att göra det själva här i kommunen och att vi inte ska behöva anlita konsult för att göra utredningen. 

Kenth Williamsson (S);
– Femklövern är inte eniga i det här förslaget. Det här har blivit en het fråga och vi är glada över att (M) har anslutit sig till våra tankar. Vi tror att det är bra, att fatta beslut i ärenden behöver man ordentliga underlag. Det behöver man också i miljö- och bygg där man utryckt detta tidigare. Vår förhoppning är att vår utredning gällande byggnation på åkermark ska lösa detta. 

En konsult ska således kartlägga jordbruksmarken inom 500 meter från tätortsbebyggelsen. Utredningen ska vara i form av en lantbruksutredning eller rapport som är mer utvecklad form av utredning/rapport som ofta görs för att redovisa vilka konsekvenser olika samhällsutvecklingsalternativ kan komma att resultera i för jordbruksdriften. Utredningen ska inte enbart baseras på jordbruksmarkernas bördighetssklass utan även ta hänsyn till lantbrukets storlek samt lokalisering av djurhållande och icke djurhållande hårdare i förhållande till de marker som används för respektive företag och dess brukningscentrum. Kulturvärde, naturvärde och rekreations- och upplevelsevärden ska det redogöras för också i utredningen som nu beställs. 

Taggar

1 reaktion på Att bygga eller inte på jordbruksmark?

Återigen imponerande snabbhet av ärendet. Tänk om det vore lika noggrann handläggning innan onödiga och misslyckade fastighetsinköp.

Lämna ett svar till JS Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *