Nyheter

Att byta namn på torg kräver större tankemöda

Nyheter Waggeryds Museiförening har tagit del av förslaget att torget Knutpunkten i Vaggeryd ska ”döpas om” till Sophie Sagers plats och lämnar här sina synpunkter.

Museiföreningen ställer sig avvaktande till förslaget och föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar fram riktlinjer för hur vi ska hedra människor som genom sina liv och gärningar bidragit till att vår kommun fått positiv uppmärksamhet.

Sophie Sager är en sådan person. Annika Andersson och Anne Johansson har sett till att hennes gärning blivit känd i vår kommun. Karin Milles bok ”Jag måste, när ingen annan vill: kvinnorättskämpen Sophie Sager” har gett henne ytterligare publicitet. I nästa nummer av Byarums hembygdsbok skriver Rolf Fredriksson om familjen Sagers liv och gärning.

Sophie Sager föddes 1825 i Krängsberg, norr om Byarum. 21 år gammal kom hon till Stockholm, tog strid mot sin hyresvärds övergrepp. Fick rätt i domstol och blev rikskändis. Emigrerade till Amerika 1859.

Citat av Sophie:
Jag är den första kvinna som i Sverige offentligt uppträtt för emancipationsteorin, vilken därför ej ännu kan vara så utbredd som den i en framtid kommer att bli.

Vid nybyggnation medverkar hembygdsföreningarna regelbundet med att lämna namnförslag på gator, kvarter och bostadsområden. Då har det förekommit att kända personer uppmärksammats. Exempel på det är Oskar Nestors väg, Håkan Trulsons väg och Olle Box gata. Principen har varit att gatorna har haft direkt anknytning till personernas bostäder eller arbetsplatser.

Verner Malmsten har en minnesplats med sten och tavla vid korsningen Götaforsvägen – Linnégatan i direkt anslutning till sitt barndomshem.

Kultur- och fritidsnämnden har varit försiktig med byte av gatunamn. Gliets gata fick sitt namn genom en ändring från tidigare namn men förslaget att byta namn på Norra Ågatan till Yngve Ekströms väg avslogs av nämnden.

Waggeryds Museiförening ser det inte som självklart att Sophie Sager ska namnge ett centralt beläget torg i Vaggeryd. Utifrån tidigare tillämpningar tycker vi att närheten till den uppmärksammade personens bostadsort kan vara en bra utgångspunkt när man söker en minnesplats. Sophie Sager har en tydlig anknytning till Byarum. Efter fadern Gabriel Sagers död 1834 kom modern och alla barnen på obestånd. Sockenstugan i Byarum uppges som bostadsadress. Det finns också en kopplingar till Byarums fattigstuga.  

Byarums kyrkby kommer att växa. Ny bebyggelse planeras. Museiföreningen ser stora möjligheter att skapa en vacker minnesplats för Sophie Sager eller att uppkalla en gata efter henne när byn expanderar. Hembygds-gården eller den öppna platsen söder om skolan är tänkbara platser.

Museiförening menar att frågan om hur Vaggeryds kommun uppmärksammar Sophie Sagers gärning kräver större tankemöda än att bara ta ställning till ett uppkommet förslag att ändra namnet på ett torg.

Vi föreslår att motionens grundidé, att hedra Sophie Sager, hanteras genom att en arbetsgrupp tillsätts med uppdraget att på ett lämpligt sätt skapa ett minne över Sophie Sager. I denna arbetsgrupp bör Byarums Hembygdsförening ingå liksom Annika Andersson  och Anne Johansson.

Museiföreningen

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *