Nyheter

Att se naturen bortom det uppenbara

Nyheter Klass 5 och 6 i Svenarums skola har arbetat med ett bildprojekt under en vecka

  [1/16]

  [2/16]

  [3/16]

  [4/16]

  [5/16]

  [6/16]

  [7/16]

  [8/16]

  [9/16]

  [10/16]

  [11/16]

  [12/16]

  [13/16]

  [14/16]

  [15/16]

  [16/16]

Projektet handlade om att med bildspråket i form av fotografi gestalta att människan är en del av naturens kretslopp; att se sig själv som en del av ett större sammanhang. Som inspiratör i arbetet har de haft hjälp av konstnären Jasmine Cederqvist och medverkan av Monika Chism från ReMida och klassläraren Per Carlsson.

Tanken var att väcka nyfikenhet att se naturen och sin omgivning bortom det uppenbara. Att titta är inte detsamma som att se!

Genom kameralinsen har de gått på upptäcksfärd på kyrkogården, vid ån, på ängen och i skogen för att sedan sammanfläta upplevelser, tankar, naturvetenskapliga fakta i ett kreativt arbete som utmynnar i ett konstnärligt fotografi för varje elev.

Eleverna har också formulerat sina tankar om sin bild och temat i skrift. På så sätt har man fått erfara hur skriftspråk och bildspråk skiljer sig och hur man i bildspråk använder sig av framför allt symboler och bilder istället för ord och meningar.

Elevernas bilder har blivit en utställning på skolan.

Igår hade de vernissage för skolans samtliga elever och förskolans barn, där medverkande elever välkomnade besökarna och presenterade sina alster för att skapa delaktighet.

Arbetet har genomförts inom ramen för ”Skapande skola”, ett projekt med stöd från Kulturrådet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *