Nyheter

Avgift för markanvisning införs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns markanvisningsavgift med i handlingarna. – För att börja någonstans är det 100 000 kronor, menar ledande politiker

Markanvisningar har blivit mer och mer populärt i kommunen och för ”att det inte ska stanna i processen” lämnade arbetsutskottet ett förslag att en avgift för markanvisning vore lämpligt. 

– Vi har tidigare inte tagit ut någon avgift utav den som får en anvisning. Man betalar istället en avgift när kontraktet ska skrivas. Det vi gör nu är att vi inför en avgift. Vi känner väl det allesammans att det kan vara ett område som är markanvisat utan att det händer något. Vi har ett förslag på 100 000 kronor som engångsbelopp.  Pengen får man sedan räkna av när affären är klar. Andra kommuner i länet har avgift av olika storlekar. Men för att börja någonstans så gör vi det med 100 000 kronor i avgift, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen och hur lång tid exploatören har på sig att påbörja arbetet kommer att finnas med i riktlinjer för markanvisning framöver. 

Markanvisningsavgift införs

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *