Nyheter

Avgifterna skapade votering

Nyheter Kommunens nämnder kan inte besluta om taxor men däremot avgifter. Avgiften för hemsjukvården blir av även om alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott inte är av samma åsikt.

Arkivfoto. En hjälpande hand var gratis tidigare.

Kommunens avgifter och taxor bereds dels i respektive nämnd och dels inom ramen för kommunens budgetprocess och kommunfullmäktige kommer att godkänna eller avslå detta i kommande fullmäktigemåndag. Taxorna och avgifterna som nu har diskuterats gäller från årskiftet.

– Vi har reserverat oss mot beslutet om att lägga avgift på hemsjukvården. Det blev votering, men vi var bara två som röstade för vårt (S) förslag. Om avgiften kommer det att bli debatt hela vägen upp i kommunfullmäktige, säger Kenth Williamsson (S).

– Vi i (S) var även mot beslutet att höja lunchavgiften på äldreboende till 75 kronor och vi står inte bakom beslutet om att höja avgifterna för gruppverksamheten i sim- och sporthallarna och det har vi yrkat på tidigare i nämnderna, fortsätter Kenth.

– Det ser olika ut i alla kommuner, alla har egen kommunal självbestämmanderätt angående avgifter. Vi tycker att man ska ha avgifter och därför har vi sagt ja till socialnämndens återrapportering där avgifterna finns med, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i november månad och debatt om avgifterna som nämnderna beslutar om kommer det garanterat att bli…

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *